Brukerverktøy

Nettstedverktøy


001

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Beregn normalspenningene i punktet som er vist på figuren. Bjelkens tverrsnitt fremkommer av figur. 001-L

Løsning

Likevektslikninger: $\curvearrowright \text{ }\!\!\Sigma\!\!\text{ }{{M}_{A}}=0\Rightarrow 100\cdot 4-{{B}_{y}}\cdot 1=0\Rightarrow {{B}_{y}}=\underline{400~\text{N}}$ $\text{ }\!\!\Sigma\!\!\text{ }{{F}_{y}}=0\Rightarrow {{A}_{y}}=\underline{300~\text{ N}}$

001.1444685751.txt.gz · Sist endret: 2015/10/12 21:35 av tor130