Brukerverktøy

Nettstedverktøy


001

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Beregn normalspenningene i punktet som er vist på figuren. Bjelkens tverrsnitt fremkommer av figur.

[[001-L|001-L]]

Løsning

001.1444685839.txt.gz · Sist endret: 2015/10/12 21:37 av tor130