Brukerverktøy

Nettstedverktøy


001

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Beregn normalspenningene i punktet som er vist på figuren. Bjelkens tverrsnitt fremkommer av figur. 001-L

Løsning

001.1444685866.txt.gz · Sist endret: 2015/10/12 21:37 av tor130