Brukerverktøy

Nettstedverktøy


001

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Beregn normalspenningene i punktet som er vist på figuren. Bjelkens tverrsnitt fremkommer av figur.

Løsning

001.1444686347.txt.gz · Sist endret: 2015/10/12 21:45 av tor130